Disclaimer

DoorGeven.nl is een website van Insite Media, uitgever van Magazine DoorGeven, Gids Mecenas en Gids Nalatenschap. Het gebruik van deze website is geheel voor eigen rekening en risico van de bezoeker. De uitgever is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid van de berichten en informatie van en over de op deze website vermelde goede doelen en andere externe organisaties. Standpunten en uitspraken die door of namens de deelnemende goede doelen worden gedaan op deze website of elders, vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de uitgever. De uitgever is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die direct of indirect zou kunnen zijn of worden veroorzaakt door het gebruik van informatie op deze website.
Neem voor actuele en correcte informatie altijd contact op met het goede doel in kwestie. De uitgever kan uitsluitend vragen of opmerkingen in behandeling nemen over de website of gids zelf, niet over de deelnemende goede doelen.