Privacy verklaring

  1. Doeleinden van de gegevensverwerking
    Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.   
  2. Foto en film
    Tijdens de activiteiten van Insite Media is het mogelijk dat er foto’s worden genomen, of een filmopname wordt gemaakt. Deze zijn uitsluitend bestemd voor eigen, promotionele doeleinden op de website, de Facebookpagina en in brochures. De foto’s en filmopnamen worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Deelnemers die daartegen bezwaar hebben kunnen dat kenbaar maken bij de organisator, zie ook punt 3. 
  3. Inzage, correctie en recht van verzet
    Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: bureau@insitemedia.nl.