Magazine

DoorGeven is een magazine over wat zo belangrijk is voor de samenleving dat we het willen of zelfs moeten doorgeven aan generaties na ons. Een magazine met goede doelen op het gebied van samenleving, cultuur, erfgoed, onderzoek, gezondheid, natuur en milieu enzovoort.

U kunt het magazine hieronder downloaden en bekijken.